Anketinho.com Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

  • Anketinho.com anket servisini kullananlar bu sözleşmeden haberdar sayılırlar.
  • Anketinho.com bir anket oluşturma ve paylaşma servisidir.
  • Anketinho.com üzerinde oluşturulan anketler herhangi bir kontrolden geçmeden yayınlanmaktadır. herhangi bir hukuki durumda sorumluluk yayını paylaşan kullanıcıya aittir.
  • Anketinho.com, sitede yer alan hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, T.C. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”unun 8’inci ve 9’uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
  • Anketinho.com hukuki bir zorunluluk doğması durumda paylaşılan anketleri kaldırabilir.
  • Anketinho.com T.C. 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen sorumlulukları ve yükümlülükleri gereğince kullanıcıların trafik bilgilerini ilgili kanunda belirtlilen süre zarfında saklar.
  • Anketinho.com herhangi bir hukukî ve yasal bir zorunluluğun söz konusu olması durumunda kullanıcıların IP adresi, işlem zamanı ve sair suretteki trafik bilgilerini, kanun tarafından belirtilen yetkili makamlarla -usûlüne uygun şekilde talep edilmesi halinde- paylaşmakla yükümlüdür.